ค่าบริการ

ทันตกรรมทั่วไป

ตรวจฟัน+วางแผนการรักษา
อุดฟันสีเหมือนฟัน

ขูดหินปูน
ถอนฟัน
เคลือบหลุมร่องฟัน
เคลือบฟลูออไรด์

50 บาท
ด้านแรก 900 – 1,200 บาท
ด้านจ่อไป 1,300 – 1,700 บาท
900 – 1,500 บาท
900 – 1,500 บาท
500 บาท
500 บาท

ทันตกรรมจัดฟัน

จัดฟันเครื่องมือติดแน่น
จัดฟันเครื่องมือดาร์มอน
จัดฟันเครื่องมือดาร์มอนเคลียร์
จัดฟันแบบใส Invisalign
พิมพ์ปากและถ่ายรูป
เอ็กซเรย์จัดฟัน

เอ็กซเรย์ 3 มิติ

42,000 – 55,000 บาท
65,000 – 75,000 บาท
75,000 – 80,000 บาท
70,000 – 189,000 บาท
1,200 บาท
ฟิล์มละ 600 บาท
2 ฟิล์ม  1,000 บาท
ฟิล์มละ 5,000 บาท

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม​

ฟอกสีฟันที่คลินิก (ZOOM)
ฟอกสีฟันที่คลินิก (OPALESCENCE)
ฟอกสีฟันที่บ้าน (ZOOM)
เคลือบผิวหน้าฟันเทียมวัสดุเหมือนฟัน
เคลือบผิวหน้าฟันเทียมวัสดุเซรามิก
อุดปิดช่องว่าง

12,000 บาท
6,900 บาท
7,900 บาท
6,000 – 8,000 บาท
14,000 – 17,000 บาท
3,000 – 4,000 บาท

ฟันปลอมติดแน่น

เดือยฟัน
แกนฟัน
ครอบฟัน
     – ธรรมดา
     – โลหะผสมทอง
     – ทอง
     – เซรามิก

3,000 – 5,000 บาท
2,000 – 3,000 บาท

10,000 บาท
12,000 – 17,000 บาท
15,000 – 20,000 บาท
12,000 – 18,000 บาท

ทันตกรรมรักษารากฟัน

บำบัดฉุกเฉิน
รักษารากฟันหน้า
รักษารากฟันกรามน้อย
รักษารากฟันกราม

1,500 บาท
6,500 บาท
8,000 บาท
12,000 – 14,000 บาท

สะพานฟัน

โลหะธรรมดา
โลหะผสมทอง
ทอง
เซรามิก

24,000 บาท
36,000 – 45,000 บาท
45,000 – 54,000 บาท
36,000 – 45,000 บาท

ศัลยศาตร์ช่องปาก

ถอนฟันยากร่วมกับผ่าตัด
ถอนฟันคุด
ผ่าฟันคุด
ผ่าฟันฝัง

1,500 – 2,500 บาท
1,000 – 1,500 บาท
2,000 -5,000 บาท
3,500 – 6,000 บาท

ฟันปลอมถอดได้

ฟันปลอมถอดได้ฐานพลาสติก

ตะขอ
ฟันปลอมฐานโลหะ

ฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก

ซี่แรก 2,000 บาท
ซี่ต่อไป 500 บาท
200 บาท
ซี่แรก 9,000 บาท
ซี่ต่อไป 500 บาท
ทั้งปาก 20,000 – 25,000 บาท

ทันตกรรมโรคเหงือก

เกลารากฟันเฉพาะซี่
เกลารากฟันทั้งปาก

ซี่ละ 500 – 800 บาท
ด้านละ 1,500 – 2,500 บาท

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

อุดฟันเพื่อการป้องกัน
ถอนฟัน
รักษารากฟัน
ครอบฟันเด็ก

900 – 1,200 บาท
500 – 1,00 บาท
3,000 – 3,500 บาท
3,000 – 3,500 บาท

ทันตกรรมรากเทียม

รากเทียม Osstem
รากเทียม Astra
ปลูกกระดูก

40,000 – 55,000 บาท
65,000 – 75,000 บาท
ตำแหน่งละ 10,000 บาท

ทั่วไป

ค่าล้างแผล+ตัดไหม (จากที่อื่น)
เอ็กซ์เรย์
ค่าปลอดเชื้อ

100 บาท
200 บาท
50 – 200 บาท

ตรวจฟัน+วางแผนการรักษา
     50 บาท
อุดฟันสีเหมือนฟัน ด้านแรก   
     900 – 1,200 บาท
ด้านต่อไป
     1,300-1,700 บาท
ขูดหินปูน
     900 – 1,500 บาท
ถอนฟัน
     900 – 1,500 บาท
เคลือบหลุมร่องฟัน
     500
เคลือบฟลูออไรด์
     500

ฟอกสีฟันที่คลินิก (ZOOM)         
     12,000 บาท
ฟอกสีฟันที่คลินิก (OPALESCENCE)
     6,900 บาท
ฟอกสีฟันที่บ้าน (ZOOM)
     7,900 บาท
เคลือบผิวหน้าฟันเทียมวัสดุเหมือนฟัน
     6,000 – 8,000 บาท
เคลือบผิวหน้าฟันเทียมวัสดุเซรามิก
     14,000 – 17,000 บาท
อุดปิดช่องว่าง
     3,000 – 4,000 บาท

บำบัดฉุกเฉิน
     1,500 บาท
รักษารากฟันหน้า
     6,500 บาท
รักษารากฟันกรามน้อย
     8,000 บาท
รักษารากฟันกราม
     12,000 – 14,000 บาท

ถอนฟันยากร่วมกับผ่าตัด
     1,500 – 2,500 บาท
ถอนฟันคุด
     1,000 – 1,500 บาท
ผ่าฟันคุด
     2,000 – 5,000 บาท
ผ่าฟันฝัง
     3,500 – 6,000 บาท

เกลารากฟันเฉพาะซี่
     ซี่ละ 500 – 800 บาท
เกลารากฟันทั้งปาก
     ด้านละ 1,500 – 2,500 บาท

รากเทียม Osstem
     40,000 – 55,000 บาท
รากเทียม Astra
     65,000 – 75,000 บาท
ปลูกกระดูก
     ตำแหน่งละ 10,000 บาท

จัดฟันเครื่องมือติดแน่น
     42,000 – 55,000 บาท
จัดฟันเครื่องมือดาร์มอน
     65,000 – 75,000 บาท
จัดฟันเครื่องมือดาร์มอนเคลียร์
     75,000 – 80,000 บาท
จัดฟันแบบใส Invisalign
     70,000 – 189,000 บาท
พิมพ์ปากและถ่ายรูป
     1,200 บาท
เอ็กซเรย์จัดฟัน
     ฟิล์มละ 600 บาท
     2 ฟิล์ม  1,000 บาท
เอ็กซเรย์ 3 มิติ                                            
     ฟิล์มละ 5,000 บาท

เดือยฟัน
     3,000 – 5,000 บาท
แกนฟัน
     2,000 – 3,000 บาท
ครอบฟัน
     – ธรรมดา
         10,000 บาท
     – โลหะผสมทอง
          12,000 – 17,000 บาท
     – ทอง
          15,000 – 20,000 บาท
     – เซรามิก
          12,000 – 18,000 บาท

โลหะธรรมดา
     24,000 บาท
โลหะผสมทอง
     36,000 – 45,000 บาท
ทอง
     45,000 – 54,000 บาท
เซรามิก
     36,000 – 45,000 บาท

ฟันปลอมถอดได้ฐานพลาสติก
     ซี่แรก 2,000 บาท
     ซี่ต่อไป 500 บาท
ตะขอ
    200 บาท
ฟันปลอมฐานโลหะ
     ซี่แรก 9,000 บาท
     ซี่ต่อไป 500 บาท
ฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก
     ทั้งปาก 20,000 – 25,000 บาท

อุดฟันเพื่อการป้องกัน
     900 – 1,200 บาท
ถอนฟัน
     500 – 1,00 บาท
รักษารากฟัน
     3,000 – 3,500 บาท
ครอบฟันเด็ก
     3,000 – 3,500 บาท

ค่าล้างแผล+ตัดไหม (จากที่อื่น)
     100 บาท
เอ็กซ์เรย์
     200 บาท
ค่าปลอดเชื้อ
     50 – 200 บาท

Contact Us

Sukhumvit 54

2nd floor The Phyll Community mall, phakanong Bangkok, Thailand.

(+66) 92-421-8484

(+66) 2-170-9316

BTS Onnut Station Exit 4

beyondsmilethailand@gmail.com

Bangna

3rd floor CentralPlaza Bangna, Bangna Bangkok, Thailand.

(+66) 97-229-1097

beyondsmilethailand@gmail.com